EmailTwitterFacebookLinkedIn

Onze visie op werkgeverschap


Werken bij Reclassering Nederland. Dat is pittig en zinvol werk op het snijvlak van mens, misdaad en maatschappij. Voor of achter de schermen, je draagt een steentje bij aan een veiliger samenleving: door als reclasseringswerker je cliënt te motiveren niet wéér de fout in te gaan, door als werkmeester in weer en wind een groep werkgestraften actief te houden of als administratief medewerker te zorgen dat iedereen op tijd zijn of haar salaris krijgt.

Collegiaal en informeel
Je treft bij ons een informele en collegiale sfeer. ‘Werkplezier, samenwerking en collega’s’ scoren hoog in het tweejaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. De balans tussen werk en privé kun je bij ons goed regelen. Je krijgt veel vrijheid en mogelijkheden om te bepalen wanneer en waar je werkt.

Iedereen professional
Je doet daar wel wat voor terug, want je bent een professional. Dat betekent dat je voor een groot deel zelf de verantwoordelijk neemt voor de kwaliteit, de kwantiteit van je werk en dat je je eigen professionele ontwikkeling organiseert. Reclassering Nederland stimuleert dat je je professioneel blijft ontwikkelen. Investeer in de organisatie en in jezelf met intervisie, opleidingen en loopbaanbegeleiding. Met vertrouwen en steun van je leidinggevende die heldere resultaatafspraken met je maakt, je coacht en faciliteert.

Werkgeversvisie 2017-2022
Werken bij Reclassering Nederland betekent meehelpen aan het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag van haar cliënten. Door directe of indirecte gunstige beïnvloeding van hun gedrag verklein je de risico’s voor de samenleving. Je staat met je
werk volop in de belangstelling. Je werkt op het snijvlak van mens, misdaad en maatschappij. Zowel de politiek als de media volgen je werk op de voet. Ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie kijkt naar onze resultaten. Reclassering Nederland heeft daarom medewerkers nodig die in staat zijn om met deze boeiende maar ook weerbarstige doelgroep te werken. In 2012 formuleerden we de eerste werkgeversvisie om de juiste mensen te vinden en blijvend te boeien.

De werkgeversvisie 2017-2022 geeft antwoord op de vraag wat wij elkaar te bieden hebben en ook wat wij van elkaar mogen verwachten en kunnen vragen. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om inhoud te geven aan de manier waarop we met elkaar samenwerken, hoe we onze leer- en werkprocessen organiseren en de manier waarop we het leiderschap vormgeven. Een duidelijke werkgeversvisie geeft ons handvatten om in de komende jaren samenhangend beleid te maken rondom organisatie-inrichting, cultuur, HR, Huisvesting en ICT. Ook biedt het ondersteuning bij Werving & Selectie. Het maakt duidelijk welk type medewerker bij ons past. De visie geldt voor iedereen die bij ons werkt, in elke functie en op elk niveau.
Of je nu direct met cliënten te maken hebt, of meer in de ondersteuning werkt.

Een Beste Werkgever
Reclassering Nederland mag zich in 2017 en 2018 Beste Werkgever noemen en het bijbehorende keurmerk gebruiken in haar externe communicatie. Onderzoeksbureau Effectory laat weten: “volgens de beoordeling van jullie eigen medewerkers scoren jullie boven het branchegemiddelde van Openbaar Bestuur en Veiligheid. Daarmee staan jullie in de lijst van Beste Werkgevers van Nederland. Reclassering Nederland scoort een 7,4 en krijgt daarmee het maximale aantal van drie sterren. Een mooi resultaat in de branche openbaar bestuur en veiligheid waar het gemiddelde een 6,8 is.