EmailTwitterFacebookLinkedIn


STAGE LOPEN BIJ RECLASSERING NEDERLAND – feiten op een rij

Een veiliger samenleving. Dat wil elk weldenkend mens. De reclassering maakt daar werk van. Letterlijk en figuurlijk. Een bijzondere manier van werken. Betrokken, maar ook streng. In het belang van de samenleving. Politici, politie, officieren van justitie, rechters, gemeenten, maatschappelijke opvang, het gevangeniswezen, slachtofferorganisaties: allemaal willen ze misdaad voorkomen. De reclassering werkt met hen allemaal samen om daders niet opnieuw in de fout te laten gaan. Door werkstraffen, diagnose, advies, controle, begeleiding en training. Werken bij Reclassering Nederland is dynamisch, informeel en professioneel.

Uiteenlopende stages
Je kunt bij Reclassering Nederland stage lopen in diverse functies en op locaties in het hele land. Zowel op de regionale units, regiokantoren als op het landelijk kantoor. Behalve hbo zijn er ook mbo-stageplaatsen, voor bijvoorbeeld administratieve functies en functies in de werkstrafunits. Voor zogenaamde snuffelstages heeft Reclassering Nederland geen mogelijkheden.

Relevante opleidingen voor reclasseringswerkers
Je bent welkom als je een van de volgende hbo-opleidingen volgt:
a. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
b. Sociaal Juridische Dienstverlening
c. Sociaal Pedagogische Hulpverlening
d. HBO Rechten

Voorbeeld opzet en inhoud van de stage
De opzet en inhoud van de meest voorkomende stage; een aankomend reclasseringswerker, derdejaars:

1. Je volgt een introductieprogramma
Dit programma is ontwikkeld door de stagecoördinatoren en wordt door alle stagiairs gevolgd. Je krijgt een beeld van alle reclasseringswerkzaamheden.

2. Je verkent het werkveld
Legt contacten met netwerkpartners, b.v. politie, parket, gevangenis, verslavingsreclassering, enz.

3. Je volgt het zelf samengestelde stagewerkplan
Hierin zijn de inhoudelijke doelen omschreven die je met het volgen van de stage wil bereiken en welke weg je daartoe wil bewandelen. Stagiair, opleiding en organisatie leveren daar bijdrage aan het stagewerkplan.

4. Je doet ervaring op met specifieke taken
Gedurende de stageperiode leer je zowel de taken "Diagnose & Advies" als "Toezicht en Interventies" kennen en je leert je er in te bekwamen. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven zal je werken in het cliëntvolgsysteem Iris en het diagnostisch instrument RISc onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerde praktijkbegeleider.

Stagevergoeding
De stagevergoeding bedraagt bruto 275,00 euro per maand. Deze vergoeding wordt uitgekeerd aan stagiairs die minimaal een volle maand stage lopen gedurende vier dagen per week. De vijfde dag is doorgaans een terugkomdag op school. Stagiairs die minder dan vier dagen per week stage lopen gedurende minimaal een volle maand, ontvangen een vergoeding naar rato.