Werken met daders om nieuwe slachtoffers te voorkomen


Een unieke taak, die Reclassering Nederland al bijna 200 jaar uitvoert. Het is ook een wettelijke taak, reclasseren hoort immers bij de rechtsstaat. Onze medewerkers zijn expert in het reclasseringsvak: ze hebben jarenlange kennis opgebouwd van crimineel gedrag, effectieve interventies en het begeleiden van mensen vanuit een gedwongen kader. Ons werk is mensenwerk, gestoeld op wetenschappelijke methodieken en inzichten. Wij geven advies aan rechters, officieren van justitie en gevangenisdirecteuren over verdachten en veroordeelden; de reclassenten. Wij houden toezicht op hen, we geven gedragstrainingen en begeleiden hen bij de uitvoering van een werkstraf. Samen met onze partners in de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties zetten we ons in om reclassenten op het rechte pad te krijgen en te houden, om slachtoffers te voorkomen.

Missie 
Reclassering Nederland werkt met daders en verdachten om slachtoffers te voorkomen. Of het nu gaat om daders van zware delicten of van lichte vergrijpen. We willen mensen op het rechte pad krijgen en houden. Dat doen we door reclassenten te motiveren voor en begeleiden naar een leven zonder criminaliteit. Daarbij beheersen we de risico’s voor de samenleving en slachtoffers zoveel mogelijk.

Visie
Reclasseren is een unieke, wettelijke taak die bijdraagt aan een gezonde rechtsstaat. Door het gedrag van reclassenten te begrijpen, kunnen we hen motiveren en stimuleren om hun gedrag te veranderen. En zo nieuwe delicten voorkomen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met al onze partners uit de strafrechtketen, gemeenten en maatschappelijke instanties is het een gezamenlijke opgave om reclassenten weer veilig en volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Zo voorkomen we slachtoffers en dragen we bij aan de veiligheid van Nederland. Reclassering Nederland werkt daarom dichtbij reclassenten en midden in de samenleving.

Onze kernwaarden 

Kernwaarden geven richting aan ons werk. Waarom we het doen, hoe we het doen en wat we doen. Reclassering Nederland heeft vijf kernwaarden. 

Onbevooroordeeld
Samen met reclassanten zoeken we het evenwicht tussen begrenzen en begeleiden. Ze krijgen een straf voor de delicten die ze hebben gepleegd, maar straf noch delict zijn permanente diskwalificaties. Reclassenten zijn mensen die een fout hebben gemaakt, maar zijn daardoor niet per se foute mensen.

Betrokken
De samenleving ziet en merkt dat wij reclassanten weer veilig in de maatschappij terugbrengen. Dat vraagt ook inzet van de omgeving van de reclassent en vrijwilligers. Dat vraagt onze en maatschappelijke betrokkenheid. Daarom betrekken we de samenleving bij de re-integratie van reclassanten.

Daadkrachtig
Samenwerkingspartners vertrouwen veel verantwoordelijkheid toe. Zij zien ons niet alleen als uitvoerder van specifieke strafrechtelijke taken maar ook als partner bij bestuurlijke of andere interventies. Samen met hen ontwikkelen we de beste werkwijze.

Deskundig
De effecten van ons werk onderzoeken we samen met collega’s, leidinggevenden en samenwerkingspartners, om er van te leren en ons werk te verbeteren. Ook, of zelfs juist, als we fouten hebben gemaakt. Medewerkers mogen zijn wie zij zijn, want we willen dat zij zich thuis voelen in hun team. Plezier, passie en bevlogenheid zijn belangrijk om het werk goed te doen en vol te houden. Medewerkers krijgen richting en ruimte om te doen waar ze goed in zijn en hun talenten en het werk verder te ontwikkelen. In onze organisatie gaan persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand.

Verbindend
De impact van criminaliteit op slachtoffers is een belangrijke motivatie voor ons werk. We willen slachtoffers voorkomen en stimuleren reclassanten om mee te werken aan herstel in de breedste zin van het woord. We zorgen ervoor dat slachtoffers weten wat we daarbij kunnen en mogen doen.

Meer weten over ons?
Heb je nog vragen over werken bij Reclassering Nederland? Neem dan contact met mij op via recruitment@reclassering.nl.
Baudi Heidanus
Recruiter
Powered by Emply