Khadija Bouk - Teamleider Werkstraffen


''Vertrouwen blijven hebben in jezelf en geloven in de ander. Dat zijn de meest waardevolle inzichten die ik tijdens mijn loopbaan bij Reclassering Nederland heb opgedaan.'' Lees hieronder het mini-medewerkersverhaal van Khadija Bouk. 
 
Wat is het verhaal achter jouw loopbaan?
Ik ben zes jaar geleden begonnen als stagiaire bij de afdeling toezicht. Vervolgens ben ik, ondanks dat het niet mijn voorkeur had, in dienst getreden bij de werkstrafunit. Eerst als medewerker werkstraffen en na aantal jaar (met dank aan mijn leidinggevende) een mooie stap kunnen zetten naar mijn huidige functie: Teamleider Werkstraffen.
 

Welke meerwaarde heeft een werkstraf?
Het mooie aan de werkstraf is dat het een boetedoening betreft die, anders dan bij detentie, de bestaanszekerheid van een persoon niet raakt. In sommige gevallen biedt 
het zelfs de nodige structuur en discipline om in een arbeidsritme te komen. Naast de protocollen die worden gehanteerd, is er ook ruimte voor maatwerk en proberen we werkgestraften in te laten zien dat het afronden van een werkstraf een nieuw begin kan zijn.
 

Waar ben je dankbaar voor in het werk?
Binnen de werkstrafunit word je écht gezien. Dat zorgt ervoor dat niet alleen de medewerkers vertrouwen krijgen in zichzelf en hun handelen, maar dat vertrouwen ook kunnen geven aan een ander: de werkgestraften. Los van de bijdrage die dat levert aan een positieve afronding van de werkstraf, ben ik ervan overtuigd dat het een belangrijke factor is om gedragsverandering teweeg te brengen. En daar doen we het uiteindelijk voor.
 

Wat maakt het werk bij de werkstrafunit zo interessant?
Je levert een positieve en concrete bijdrage aan de samenleving. Tegelijkertijd werk je aan jezelf. Het is een afdeling waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en dat wordt ook daadwerkelijk gestimuleerd. Je mag zijn wie je wilt zijn. Het werk is dynamisch, de organisatie is flexibel en laagdrempelig. 
 

Powered by Emply